آموزش بورس
خانه > آموزش تحلیل بنیادی > آموزش بورس بازده سهام با افزایش سرمایه

آموزش بورس بازده سهام با افزایش سرمایه

آموزش بورس و بازده سهام 

در چند مطلب اخیر سایت آموزش بورس با دو روش اصلی و مهم کسب سود در بورس آشنا شدیم. 

امروز با روش سوم کسب سود در بازار بورس و سهام آشنا می‌شویم. این روش افزایش سرمایه نام دارد. 

این روش یکی از بهترین روشهای کسب سود و بازده سهام عالی در بلندمدت می‌باشد. 

تمام سهامداران بلندمدتی بازار بورس با این روش ثروت خود را چند برابر می‌کنند. 

در ابتدا روشهای دوگانه کسب دارایی را در شرکتهای دنیا نام می‌بریم. این روشها عبارتند از: 

۱- کسب دارایی با سرمایه سهامداران شرکت

۲- کسب دارایی از طریق وام و بدهی‌ها

یعنی دارایی‌های شرکتها، مساوی با جمع سرمایه و بدهی‌های شرکت است. 

اگر خوب دقت کنیم این همان معادله اصلی ترازنامه و حسابداری است. 

پس یکی از راههای کسب دارایی این است که شرکت از سهامداران قدیمی یا جدید بخواهد سرمایه جدیدی تزریق نمایند.

مثال افزایش سرمایه

حال فرض می‌کنیم یک شرکت بورسی در حال حاضر ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه دارد. 

این شرکت می‌خواهد یک خط تولید جدید ایجاد کند و به ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد.

یعنی به پولی معادل ۲ برابر سرمایه فعلی نیاز دارد و جمعا سرمایه‌اش به ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. 

این شرکت برای رسیدن به این پول دو راه دارد، اول کسب پول و سرمایه جدید از سهامداران و دوم دریافت وام.

اگر شرکت از روش اول این پول و سرمایه جدید را کسب نماید، اصطلاحا میگوئیم افزایش سرمایه داده است.

پس از انجام افزایش سرمایه هم، سرمایه جدید شرکت یا همان سهام سهامدارانش، ۳ برابر سرمایه قبلی خواهد شد. 

یعنی:

سرمایه اولیه شرکت ۲۰۰ میلیارد تومان (۱۰۰ درصد)

مبلغ افزایش سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومان (۲۰۰ درصد یا ۲ برابر سرمایه قبلی)

سرمایه جدید شرکت ۶۰۰ میلیارد تومان (۳۰۰ درصد یا ۳ برابر سرمایه قبلی)

یعنی پس از اعمال افزایش سرمایه هر ۱۰۰۰ سهم سهامداران تبدیل به ۳۰۰۰ سهم یا ۳ برابر قبل خواهد شد.

اما قانون مهمی در افزایش سرمایه‌ها وجود دارد.

میزان دارایی قبل و بعد از افزایش سرمایه سهامداران نباید تغییر نماید.

بدین ترتیب بعد از اینکه افزایش سرمایه انجام شد، قیمت سهام شرکت به یک سوم قبل تقلیل پیدا می‌کند.

به عنوان مثال برای کاهش قیمت سهام پس از افزایش سرمایه شرکت می‎توان گفت:

قیمت اولیه سهم ۹۰۰ تومان با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیارد تومان

قیمت جدید سهم ۳۰۰ تومان با سرمایه جدید ۶۰۰ میلیارد تومان

یعنی پس از افزایش سرمایه، قیمت سهام به همان نسبت افزایش سرمایه، کاهش پیدا می‌کند.

آموزش بورس

آموزش بورس و افزایش قیمت

حال شاید بپرسید پس از افزایش سرمایه، وقتی قیمت به همان نسبت کم شود، چطور سود خواهیم کرد؟

در ابتدای مطلب گفتیم شرکت برای ایجاد یک خط تولید جدید تصمیم به افزایش سرمایه گرفته است.

قطعا این شرکت پس از ایجاد و بهره برداری از خط تولید جدید خود، سودهای جدیدی کسب خواهد نمود.

در نتیجه ایجاد سود جدید نیز، مسلما قیمت سهام شرکت و سهامداران رشد خواهد داشت. 

پس در شرایط جدید تعداد سهام سهامداران افزایش داشته و قیمت سهام نیز رشد خواهد نمود.

بدین ترتیب کاهش قیمت موقتی سهام جبران شده و کسب سود و بازده سهام آغاز خواهد شد.

سهامداران قدیمی و بلندمدتی بورس ایران و همه بورسهای جهان، با این ابزار سودهای بسیار خوبی کسب می‌نمایند.

نباید فراموش کنیم که تنها راز کسب سود در بورس، سرمایه گذاری بلندمدت در بازار بورس می‌باشد.

حسن امیری

مدیر سایت آموزش بورس

سرمایه گذار و سهامدار محترم بازار بورس و سهام، این مطلب از سایت آموزش بورس یک پیشنهاد خرید سهام یا پیشنهاد فروش سهام نیست …….. www.bourse-education.ir

 

مطلب پیشنهادی

آموزش تحلیل بنیادی سایت آموزش بورس

آموزش تحلیل بنیادی و مراحل تحلیل بنیادی در سایت آموزش بورس

آموزش تحلیل بنیادی در سایت آموزش بورس  آموزش تحلیل بنیادی یکی دیگر از آموزش‌های مورد …