آموزش بورس
خانه > آموزش بورس > لیست کامل نام و نماد شرکتهای بورسی

لیست کامل نام و نماد شرکتهای بورسی

لیست کامل نام و نماد شرکتهای بورسی

لیست کامل نام و نماد شرکت های بورسی در جدول زیر ارائه شده است.

لیست کامل نام و نماد شرکتهای بورسی بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است.

نامها و نمادهای موجود در همه بازارها و تابلوهای بورسی در لیست کامل نام و نماد شرکتهای بورسی درج شده است.

لیست کامل نام و نماد شرکتهای بورسی

نماد بورسی          نام شرکت بورسی
آ س پآ.اس.پ
آپآسان پرداخت پرشین
اپردازآتیه داده پرداز
اتکامشرکت بیمه اتکایی امین
اتکامحح. شرکت بیمه اتکایی امین
اتکایبیمه اتکایی ایرانیان
اتکایحح . بیمه اتکایی ایرانیان
آتیمسصندوق س. آرمان آتیه درخشان مس
اجاد۱اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
اخابرمخابرات ایران
اخزا۱۰اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۷۰۳
اخزا۵اسناد خزانه اسلامی۹۵۰۹۰۹
اخزا۶اسناد خزانه اسلامی۹۵۱۲۲۵
اخزا۷اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۵۰۲
اخزا۸اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۵۲۳
اخزا۹اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۶۱۳
اخزا۹۲اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۶۱۳
ارفعشرکت آهن و فولاد ارفع
آرمانبیمه آرمان
آریانسرمایه گذاری پارس آریان
آساسصندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام
آسامصندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط
آسیابیمه آسیا
اطلسصندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام
اعتلاشرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
اعتمادصندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
افراافرانت
آکوردصندوق س. آرمان آتی کوثر
آگاسصندوق س. هستی بخش آگاه
امید۹۹مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷
انرژی۳سایر اشخاص بورس انرژی
آیندهبازرگانی آینده سازان بهشت پارس
بالاسمهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
بالبرکابل‌ البرز
بپاسبیمه پاسارگاد
بترانسایران‌ ترانسفو
البرزبیمه البرز
بسامابیمه سامان
بسویچپارس‌سویچ‌
بشهابلامپ‌  پارس‌ شهاب‌
بفجرپتروشیمی فجر
بکابصنایع‌جوشکاب‌یزد
بکامکارخانجات تولیدی شهید قندی
بکهنوجتولید برق ماهتاب کهنوج
بمپناتولید برق عسلویه  مپنا
بموتوموتوژن‌
بمیلاتوسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد
بنوبیمه تجارت نو (۵۰% پرداخت شده)
بنیرونیروترانس‌
بهپاکصنعتی بهپاک
پارس۹۶۰۷گواهی سپرده عام پارسیان۹۶۰۷۰۳
پارس۹۶۰۷۲گواهی سپرده عام پارسیان۹۶۰۷۰۳
پارسانگسترش نفت و گاز پارسیان
پارسیانبیمه پارسیان
پارندصندوق س. پارند پایدار سپهر
پاساایران‌یاساتایرورابر
پاکشوگروه صنعتی پاکشو
پتایرایران‌ تایر
پترولگروه پتروشیمی س. ایرانیان
پخشپخش البرز
پدرخشدرخشان‌ تهران‌
پردیسسرمایه گذاری پردیس
پرشیااوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
پسهندصنایع‌ لاستیکی‌  سهند
پکرمانگروه‌ صنعتی‌ بارز
پکرمانحح . گروه‌ صنعتی‌ بارز
پکویرکویر تایر
پلاسکپلاسکوکار
پلولهگازلوله‌
تایراتراکتورسازی‌ایران‌
تبریز۹۷مشارکت قطار شهری تبریز۹۷۱۲۱۸
تپکوتولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو
تپمپیپمپ‌ سازی‌ ایران‌
تجارگسترش تجارت و سرمایه ایرانیان
ترازوی هوشمند۴ترازوی رژیمی هوشمند
تسه۹۳۰۳امتیاز تسهیلات مسکن خردادماه۹۳
تسه۹۳۰۴امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه۹۳
تسه۹۳۰۵امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه۹۳
تسه۹۳۰۶امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه۹۳
تسه۹۳۰۷امتیازتسهیلات مسکن مهرماه۹۳
تسه۹۳۰۸امتیازتسهیلات مسکن آبانماه۹۳
تسه۹۳۰۹امتیازتسهیلات مسکن آذرماه ۹۳
تسه۹۳۱۰امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه۹۳
تسه۹۳۱۱امتیاز تسهیلات مسکن بهمنماه ۹۳
تسه۹۳۱۲امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۳
تسه۹۴۰۱امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۴
تسه۹۴۰۲امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۴
تسه۹۴۰۳امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۴
تسه۹۴۰۴امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۴
تسه۹۴۰۵امتیاز تسهیلات مسکن مرداد۹۴
تسه۹۴۰۶امتیاز تسهیلات مسکن شهریور۹۴
تسه۹۴۰۷امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه ۹۴
تسه۹۴۰۸امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه ۹۴
تسه۹۴۰۹امتیازتسهیلات مسکن آذرماه ۹۴
تسه۹۴۱۰امتیازتسهیلات مسکن دی ماه۹۴
تسه۹۴۱۱امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه۹۴
تسه۹۴۱۲امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه۹۴
تسه۹۵۰۱امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۵
تسه۹۵۰۲امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۵
تسه۹۵۰۳امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۵
تسه۹۵۰۴امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه ۹۵
تسه۹۵۰۵امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه۹۵
تسه۹۵۰۶امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۵
تسه۹۵۰۷امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۵
تشتادصنایع تولیدی اشتاد ایران‌
تکشاگسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌
تکشا۲گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌
تکمباکمباین‌ سازی‌ ایران‌
تکنوتکنوتار
تلیسهدامداری تلیسه نمونه
تمحرکهماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌
تهران۸۱۱مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه۲۱%
تهران۸۱۲مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه۱۸%
توریلتوکاریل
تیپیکوسرمایه گذاری دارویی تامین
ثابادتوریستی ورفاهی آبادگران ایران
ثاختبین‌المللی‌توسعه‌ساختمان
ثاژنسخت‌ آژند
ثاصفاشرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌
ثالوندسرمایه گذاری مسکن الوند
ثامانسامان‌ گستراصفهان‌
ثباغشهر سازی و خانه سازی باغمیشه
ثپردیسسرمایه گذاری مسکن پردیس
ثپردیسحح.سرمایه گذاری مسکن پردیس
ثترانسرمایه گذاری مسکن تهران
ثروتمصندوق س. ثروت آفرین پارسیان
ثرودسرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
ثشاهدسرمایه‌ گذاری‌ شاهد
ثشرقسرمایه گذاری مسکن شمال شرق
ثعمراعمران و توسعه شاهد
ثغربشرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
ثفارسعمران‌وتوسعه‌فارس‌
ثفارسحح . عمران‌وتوسعه‌فارس‌
ثقزویشرکت عمران و سازندگی قزوین
ثمسکنسرمایه‌گذاری‌ مسکن‌
ثنوسانوسازی‌وساختمان‌تهران‌
جمپتروشیمی جم
جوپار۹۹اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
چافستافست‌
چکاپاگروه  صنایع کاغذ پارس
چکاوهصنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌
حپارساتوسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
حپتروحمل و نقل پتروشیمی
حتایدتایدواترخاورمیانه
حتوکاحمل‌ونقل‌توکا
حخزرکشتیرانی دریای خزر
حریلریل پردازسیر
حفارسحمل و نقل بین المللی خلیج فارس
حفاریحفاری شمال
حکشتیکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
حکمتبانک حکمت  ایرانیان
خاذینسایپاآذین‌
خبهمنگروه‌بهمن‌
خپارسپارس‌ خودرو
خپویشسازه‌ پویش‌
ختراکریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
ختوررادیاتور ایران‌
ختوقاقطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌
خچرخشچرخشگر
خدیزلبهمن  دیزل
خراسانشرکت پتروشیمی خراسان
خریختصنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌
خرینگرینگ‌سازی‌مشهد
خزامیازامیاد
خزرفنرسازی‌زر
خشرقالکتریک‌ خودرو شرق‌
خصدراصنعتی‌ دریایی‌ ایران‌
خصدرا۲صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌
خفناورمهندسی صنعتی روان فن آور
خگسترگسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
خمحرکهنیرو محرکه‌
خمحورتولیدمحورخودرو
خمهرمهرکام‌پارس‌
خموتورموتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌
خنصیرمهندسی‌نصیرماشین‌
خودروایران‌ خودرو
خودکفااقتصادی و خودکفایی آزادگان
خوسازمحورسازان‌ایران‌خودرو
دابورداروسازی‌ ابوریحان‌
داروکارخانجات‌داروپخش‌
داسوهداروسازی‌ اسوه‌
دالبرالبرزدارو
دامینداروسازی‌ امین‌
دانابیمه دانا
دبالکمواد اولیه دارویی البرز بالک
دپارسپارس‌ دارو
دتمادتولیدمواداولیه‌داروپخش‌
دتولیدداروسازی تولید دارو
دجابرداروسازی‌ جابرابن‌حیان‌
درازکدارویی‌ رازک‌
دزفول%مشارکت قائم دزفول سه ماهه ۲۰
دزهراویداروسازی‌زهراوی‌
دسانکوداروسازی سبحان انکولوژی
دسبحاگروه دارویی سبحان
دسیناداروسازی‌ سینا
دشیمیشیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
دعبیدلابراتوارداروسازی‌  دکترعبیدی‌
دفاراداروسازی‌ فارابی‌
دکوثرداروسازی‌ کوثر
دکیمیکیمیدارو
دلرداروسازی‌ اکسیر
دلقمادارویی‌ لقمان‌
دماوندتولید نیروی برق دماوند
دیرانایران‌دارو
دیرانحح . ‌ایران‌دارو
ذرت۹۵۱۰-۰۲ذرت دانه ای تحویل۹۵۱۰زرین دانه
ذرت۹۵۱۰-۰۵ذرت دانه ای تحویل۹۵۱۰انبارصفری
ذرت۹۵۱۰-۰۸ذرت تحویل ۹۵۱۰ دانیال بیستون
ذرت۹۵۱۰-۱۱ذرت تحویل ۹۵۱۰ انبارکامیارذرت
ذرت۹۵۱۰-۱۳ذرت دانه تحویل۹۵۱۰انبار بهرامی
ذرت۹۵۱۰-۱۴ذرت تحویل ۹۵۱۰ انباربهاردانه
ذرت۹۵۱۰-۱۹ذرت ۹۵۱۰ انبارنوردانه تیران
ذوبسهامی ذوب آهن اصفهان
رانفورخدمات‌انفورماتیک‌
رایانمشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲%
رایان۵۱۲گواهی سپرد رایان سایپا۳ماهه۲۲%
رتاپتجارت الکترونیک  پارسیان
رتکوکنترل‌خوردگی‌تکین‌کو
رکیشکارت اعتباری ایران کیش
رهن۹۷۰۴اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
زاگرسپتروشیمی زاگرس
زگلدشتکشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
زمگساکشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌
زنجانصنایع پتروشیمی زنجان
زنگانصنعت روی زنگان
سارابسیمان‌ داراب‌
ساربیلسیمان آرتا اردبیل
سارومسیمان‌ارومیه‌
سامانبانک سامان
سایناصنایع بهداشتی ساینا
سبجنوسیمان‌ بجنورد
سبزواسیمان لار سبزوار
سبهانسیمان‌ بهبهان‌
سپاسصندوق س. پاداش سهامداری توسعه۱
سپاهاسیمان‌سپاهان‌
سترانسیمان‌ تهران‌
سجاممجتمع سیمان غرب آسیا
سخاشسیمان‌خاش‌
سخزرسیمان‌ خزر
سخنمصندوق.س.سپهرخبرگان نفت
سخوافسیمان مجد خواف
سدبیرس. تدبیرگران فارس وخوزستان
سدشتصنایع سیمان دشتستان
سرچشمهشرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
سرودسیمان‌شاهرود
سشرقسیمان‌ شرق‌
سشرقحح . سیمان‌ شرق‌
سشمالسیمان‌ شمال‌
سصفهاسیمان‌اصفهان‌
سصفها۲سیمان‌اصفهان‌
سصوفیسیمان‌ صوفیان‌
سغربسیمان‌غرب‌
سفارسیمان‌فارس‌
سفارسسیمان فارس و خوزستان
سفارودکارخانه فارسیت درود
سفانوسیمان فارس نو
سقاینسیمان‌ قائن‌
سکردسیمان کردستان
سکرد۹۸مشارکت سیمان کردستان۹۸۰۲۱۹
سکردحح . سیمان کردستان
سکرماسیمان‌ کرمان‌
سکه۹۷۱۲-۰۱سکه تمام بهار آزادی تحویل۱روزه
سمازنسیمان‌مازندران‌
سمتازسیمان ممتازان کرمان
سمگاگروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
سنوینسرمایه گذاری اقتصاد نوین
سنیرسیمان‌ سفید نی‌ریز
سهرمزسیمان‌هرمزگان‌
سهگمتسیمان‌هگمتان‌
سیدکوسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
سیلامسیمان‌ ایلام‌
شاراکپتروشیمی شازند
شاملامعدنی‌ املاح‌  ایران‌
شاوانپالایش نفت لاوان
شبریزپالایش نفت تبریز
شبندرپالایش نفت بندرعباس
شبهرننفت‌ بهران‌
شپاسنفت پاسارگاد
شپاکساپاکسان‌
شپدیسپتروشیمی پردیس
شپدیس۲پتروشیمی پردیس
شپمچاپارس‌ پامچال‌
شپناپالایش نفت اصفهان
شترانپالایش نفت تهران
شتوکاتوکا رنگ فولاد سپاهان
شخارکپتروشیمی‌ خارک‌
شرازپالایش نفت شیراز
شرانلنفت ایرانول
شسپانفت سپاهان
شستانپتروشیمی گلستان
شسیناصنایع‌شیمیایی‌سینا
شصفهاپتروشیمی‌ اصفهان‌
شفاراپتروشیمی‌فارابی‌
شفارسصنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌
شفنپتروشیمی فناوران
شکبیرپتروشیمی امیرکبیر
شکربنکربن‌ ایران‌
شگلگلتاش‌
شلردکود شیمیایی اوره لردگان
شلعابلعابیران‌
شنفتنفت‌ پارس‌
شنفتحح . نفت‌ پارس‌
شوشهنکل‌ پاک‌ وش‌
شیرازپتروشیمی‌شیراز
شیرانس. صنایع‌شیمیایی‌ایران
صامیااجاره پتروامیدآسیا۳ماهه۲۰درصد
صایان۱اجاره رایان سه ماهه ۲۰ درصد
صایان۱۲اجاره رایان سه ماهه ۲۰ درصد
صایتل۲اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد
صایتل۹۰۲صکوک اجاره رایتل  ماهانه ۲۱ %
صایندصندوق س. گنجینه آینده روشن
صبصیراوراق اجاره قائدبصیر ۳ماهه ۲۰%
صبوتااجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد
صپارساجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد
صچاداجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
صخابراوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
صخابر۲اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
صدانااجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
صدانا۹۸اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
صشرق۹۹مرابحه سیمان شرق ۹۹۰۱۰۹
صغربص.س.زمین وساختمان مسکن شمالغرب
صکاشیاجاره کاشی پرسپولیس یزد۳ماهه۲۰
صکاوه۷۰۶صکوک فولادکاوه کیش،سه ماهه۲۰%
صگستر۹۶۳صکوک بناگسترکرانه،سه ماهه۲۱%
صمپنا۲اجاره مپنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
صمگامرابحه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد
صملی۹۷۰۹صکوک ساخت توسعه ملی۳ ماهه ۲۳%
صنوینصندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط
عپردیس۱سلف اوره پتروشیمی پردیس۱
عپیویسی۲۲اوراق سلف استاندارد پی وی سی
عذوب۱سلف تیرآهن۱۴ ذوب آهن مرحله اول
عسپاهاسلف استاندارد سیمان سپاهان
عشیراز۱سلف اوره پتروشیمی شیراز۱
عگلسانتسلف کنستانتره سنگ آهن گل گهر
عگلسانت۲اوراق سلف کنستانتره سنگ آهن
عگندماوراق سلف موازی استاندارد گندم
غالبرلبنیات‌کالبر
غبشهرصنعتی‌ بهشهر
غبهنوشبهنوش‌ ایران‌
غپاکلبنیات‌ پاک‌
غپینوپارس‌ مینو
غدامخوراک‌  دام‌ پارس‌
غدشتدشت‌ مرغاب‌
غسالمسالمین‌
غشاذرپگاه‌آذربایجان‌غربی‌
غصینوصنعتی مینو
غگرجیبیسکویت‌  گرجی‌
غگلگلوکوزان‌
غگلستاشیر پاستوریزه پگاه گلستان
غمارگمارگارین‌
غمهراتولیدی‌مهرام‌
غمینوشرکت صنایع غذایی مینو شرق
غنوشنوش‌ مازندران‌
فاذرصنایع‌ آذرآب‌
فاذر۲صنایع‌ آذرآب‌
فاراکماشین‌ سازی‌ اراک‌
فارسصنایع پتروشیمی خلیج فارس
فاسمینکالسیمین‌
فالومآلومتک‌
فاماصنعتی‌ آما
فاهوازنورد و لوله اهواز
فاهوازحح. نورد و لوله اهواز
فباهنرمس‌ شهیدباهنر
فپنتاسپنتا
فجامجام‌دارو
فجرفولاد امیرکبیرکاشان
فخاسفولاد خراسان
فخوزفولاد  خوزستان
فرآورفرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌
فروسفروسیلیس‌ ایران‌
فزرینزرین معدن آسیا
فسپاگروه‌صنعتی‌سپاهان‌
فسدیدلوله‌وتجهیزات‌ سدید
فسربملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌
فلامیلامیران‌
فلولهلوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌
فمرادآلومراد
فملیملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
فملیحح . ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
فن آواگروه فن آوا
فنوالنورد آلومینیوم‌
فنوردنوردوقطعات‌ فولادی‌
فولادفولاد مبارکه اصفهان
فولاد۹۷مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
فولاژفولاد آلیاژی ایران
فولایصنایع فولاد آلیاژی یزد
فیروزهصندوق شاخص۳۰ شرکت فیروزه- سهام
قثابتقند ثابت‌ خراسان‌
قجامفرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌
قچارفراوردههای غذایی وقند چهارمحال
قشرینقند شیرین‌ خراسان‌
قشهدشهد
قصفهاقنداصفهان‌
قلرستقند لرستان‌
قم۹۷۱شهرداری قم ۱۳۹۴-آرمان
قم۹۷۲شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
قم۹۷۳شهرداری قم۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
قمروقند مرودشت‌
قنقشقندنقش‌جهان‌
قنیشاقند  نیشابور
قهکمتقندهکمتان‌
کاذرفرآورده‌های‌نسوزآذر
کاردانصندوق س تجارت شاخص کاردان سهام
کاریسصندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام
کاسپینداروسازی کاسپین تامین
کالا۴سایر اشخاص بورس کالای ایران
کاماباما
کبافقمعادن‌ بافق‌
کپارسکاشی‌ پارس‌
کپرورفرآوری زغال سنگ پروده طبس
کپشیرپشم‌شیشه‌ایران‌
کترامتولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌
کتوکاتولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
کچادمعدنی‌وصنعتی‌چادرملو
کحافظکاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌
کخاکصنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌
کدمامعدنی‌ دماوند
کرازیکارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌
کرج۹۷شهرداری کرج ۱۳۹۴
کرماشاصنایع پتروشیمی کرمانشاه
کرمانس. توسعه و عمران استان کرمان
کرویتوسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
کروی۲توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
کساپاسایپاشیشه‌
کساپاحح . سایپاشیشه‌
کساوهصنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا
کساوهحح . صنایع‌ کاشی‌ وسرامیک‌ سینا
کسراسرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌
کسرامپارس‌ سرام‌
کسعدیکاشی‌ سعدی‌
کشرقصنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
کطبسذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌
کفپارسفرآورده‌های‌ نسوز پارس‌
کفرافراورده‌ های‌ نسوزایران‌
کقزویشیشه‌ قزوین‌
کگلمعدنی و صنعتی گل گهر
کگلحح . معدنی و صنعتی گل گهر
کلوندکاشی‌ الوند
کماسهتامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌
کمرجانبازرگانی و تولیدی مرجان کار
کمنگنزمعادن‌منگنزایران‌
کنورتوسعه معدنی و صنعتی صبانور
کهرامتولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌
کهمداشیشه‌ همدان‌
کوثربیمه کوثر
کی بی سیشرکت کی بی سی
کی بی سیحح. شرکت کی بی سی
کیمیامعدنی کیمیای زنجان گستران
گردش۹۵گواهی سپرده عام گردشگری۹۵۱۲۰۱
گردش۹۵۲گواهی سپرده عام گردشگری۹۵۱۲۱۵
گلگهر۱اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰%
گندم۹۷۰۷مرابحه گندم ۹۷۰۷
گوهرانسرمایه گذاری توسعه گوهران امید
لابساآبسال‌
لازماکارخانه های صنعتی آزمایش
لبوتانگروه‌صنعتی‌بوتان‌
لپارسپارس‌ الکتریک‌
لپیامگسترش صنایع پیام
لخزرپارس‌ خزر
لسرماسرما آفرین‌
لوتوس۹۹اجاره لوتوس پارسیان۹۹۰۷۱۷
مابیمه  ما
مارونپتروشیمی مارون
الماسصندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام
ماهان۹۹اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
مبینپتروشیمی مبین
مپارس۷۱۲مشارکت ملی نفت ایران۳ماهه ۲۱%
مدارانداده‌پردازی‌ایران‌
مراز۱مشارکت شیراز سه ماهه ۲۰ درصد
مراز۲اوراق مشارکت شهرداری شیراز۱۳۹۲
مسبز۹۷۱۱مشارکت شهرداری سبزوار،۳ماهه۲۱%
مسینا۹۶۴مشارکت سینا دارو،سه ماهه ۲۰%
مشهد۶۱۲مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸%
مشهد۹۶۱۲مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
مشهد۹۷۱مشارکت شهرداری مشهد۱۳۹۴-آرمان
مشهد۹۷۲شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
مشهد۹۷۳شهرداری مشهد۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
مشیر۶۱۲مشارکت شهرداری شیراز،۳ ماهه۲۰%
مشیر۹۷۱۱مشارکت شهرداری شیراز،۳ماهه۲۱%
مصفا۹۷۱۲مشارکت شهرداری اصفهان۳ماهه ۱۸%
مصفها۷۱۲مشارکت شهرداری اصفهان،۳ماهه۲۱%
مغرب۹۷۱۲مشارکت ملی نفت ایران۳ماهه ۲۱%
مفاخرتوسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
ملتبیمه ملت
ممسنیپتروشیمی ممسنی
منفت۹۸۱۰مشارکت س.ص.کارکنان نفت۳ماهه۲۱%
میدکوهلدینگ صنایع  معدنی خاورمیانه
نارونص. س. زمین وساختمان مسکن نارون
نبروجنساجی‌ بروجرد
نسیمص.س.زمین و ساختمان نسیم
نمرینوایران‌ مرینوس‌
نوینبیمه نوین
نیرونیرو سرمایه
هپریس۵۱۱اختیار ف. سرمایه گذاری پردیس
همراهشرکت ارتباطات سیار ایران
واحیام .صنایع و معادن احیاء سپاهان
وآذرسرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌
وارسسرمایه گذاری ارس صبا
وآرینشرکت توسعه اقتصادی آرین
واعتبارسرمایه گذاری اعتبار ایران
واعتبارحح.سرمایه گذاری اعتبار ایران
وآفریبیمه کارآفرین
والبرسرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌
وامیدگروه مدیریت سرمایه گذاری امید
وانصاربانک انصار
وایرانلیزینگ ایرانیان
وآیندبانک  آینده
وبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی
وبشهرتوسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ
وبهمنسرمایه‌گذاری‌بهمن‌
وبوعلیسرمایه‌گذاری‌بوعلی‌
وبیمهسرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
وپاساربانک  پاسارگاد
وپتروسرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌
وپخشداروپخش‌ (هلدینگ‌)
وتوستوسعه‌شهری‌توس‌گستر
وتوسمسرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌
وتوشهسرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌
وتوصاسرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
وتوکاسرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی
وخاوربانک خاورمیانه
ودیبیمه  دی
ورناسرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
وساپاسرمایه‌گذاری‌ سایپا
وساختسرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌
وسبحانسرمایه گذاری سبحان
وسپهسرمایه‌گذاری‌ سپه‌
وسکابسرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
وشمالس. چشم انداز توسعه شمال
وشهربانک شهر
وصناگروه‌ صنایع‌ بهشهر ایران‌
وصندوقسرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌
وصندوقحح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
وصنعتسرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌
وغدیرسرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌)
وقوامبانک قوامین
وکادوتکادو
وکاربانک‌ کارآفرین‌
وکوثرشرکت اعتباری  کوثر مرکزی
وگسترگسترش سرمایه گذاری ایرانیان
ولبهمنشرکت بهمن لیزینگ
ولساپالیزینگ رایان‌ سایپا
ولساپاحح . لیزینگ رایان‌ سایپا
ولغدرلیزینگ‌خودروغدیر
ولملتواسپاری ملت
ومدکو۱مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد
ومدکو۲اوراق مشارکت میدکو ماهانه %۲۰
ومعادنتوسعه‌معادن‌وفلزات‌
وملتسرمایه‌گذاری‌ملت‌
ومللشرکت اعتباری ملل
وملیگروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌)
ومهربانک مهر اقتصاد
ونفتسرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌
ونوینبانک‌ اقتصاد نوین‌
ونیروسرمایه‌گذاری‌ نیرو
ونیکیسرمایه‌گذاری‌ ملی‌ ایران‌
وهورمدیریت انرژی امید تابان هور

لیست کامل نام و نماد شرکتهای بورسی پس از هر عرضه اولیه، اعضای جدیدی خواهد داشت.

حسن امیری

مدیر سایت آموزش بورس

لیست کامل نام و نماد شرکتهای بورسی

سرمایه‌ گذار و سهامدار محترم بازار بورس و سهام، همه مطالب ما جهت آموزش سرمایه گذاری در بورس بوده و هیچ‌یک از مطالب سایت آموزش بورس به هیچ وجه، یک پیشنهاد جهت خرید و فروش سهام نیست  ………………………………………… www.Bourse-Education.ir

آموزش بورس با سایت آموزش بورس

مطلب پیشنهادی

عرضه اولیه سیمرغ

عرضه اولیه سیمرغ بزودی بعد از جلسه معارفه سیمرغ

عرضه اولیه سیمرغ عرضه اولیه سیمرغ در صف عرضه های سال ۱۳۹۸ بورس قرار گرفته …

دانلود رایگان ویدئو
سرمایه گذاری در بورس و ۶ اصل ضروری آن
  • ابزار کمکی ...
  • پیگیری مداوم ...
  • تنها ریسک بورس چیست؟
  • در بازار بد باید ...
  • در بازار خوب باید ...
  • هدف اصلی و واقعی چیست؟
حسن امیری