آموزش بورس
خانه > آموزش بورس > آموزش بورس – ۴ واحد نفت سپاهان

آموزش بورس – ۴ واحد نفت سپاهان

شرکت نفت سپاهان

در آموزش بورس قبلی دو واحد از شش واحد عملیاتی شسپا معرفی شد. در ادامه چهار واحد دیگر شسپا نیز معرفی میشوند. پس از واحدهای استخراج فورفورال و واحد موم گیری، واحدهای زیر در شسپا وجود دارند. 

۱- واحد تصفیه نهایی روغن

 روغن خروجی پس از خروج از قسمت بازیافت حلال به واحد تصفیه نهایی ارسال میشود. پس از گرم شدن در مبدل حرارتی به برج خشک کن فرستاده میشود. 

حال در شرایط خلاء همراه با تزریق گاز، آب، ترکیبات گوگرد و نیتروژن از روغن جدا میشود. سپس روغن بدون رطوبت و ترکیباتی که ایجاد خوردگی در موتور میکند، به واحد مخازن مربوطه ارسال گردد. 

روغن پایه تولیدی یا مستقیماً جهت بارگیری و صادرات ارسال میشود. یا به واحد امتزاج روغن جهت ساخت انواع روغنهای موتور و صنعتی فرستاده میشود. 

آموزش بورس Bourse-education.ir

۲- واحد ساخت پارافین صنعتی

  ساخت پارافینهای صنعتی با اضافه کردن ماده ای به نام ایزوریسایکل است. ایزوریسایکل در قالب پارافینهای جامد به عنوان واکس سبک و پارافینهای مایع به عنوان پارافین صنعتی می باشد. 

۳- واحد فراورش

  مأموریت اصلی این واحد تولید انواع روغنهای نهایی و فرآورده های روانکار از مواد اولیه مناسب میباشد. این اقدامات شامل دو فعالیت عمده ذیل می باشند: 

 • فرموله کردن تئوری و آزمایشگاهی انواع فرآورده های روانکار با شرایط فروش بالفعل و یا بالقوه. 
 • تولید انبوه روغنهای فرموله شده با کمترین خطا و کمترین مصرف انرژی. 
 • همچنین فراهم نمودن شرایط مناسب برای نگهداری و انتقال محصول تولیدی در اسرع وقت. 

۴- واحد عملیات امتزاج

مأموریت اصلی این بخش عبارتند از:

 • دریافت کارت ساخت از بخش مهندسی ساخت. 
 • فراهم کردن شرایط انتقال مواد اولیه از انبار و یا مخازن طبق شرایط تعیین شده در کارت. 
 • توضیحات مهندسی ساخت و انجام عملیات ساخت مطابق با پارامترهای تعیین شده. 

آموزش بورس Bourse-education.ir

سرمایه گذار و سهامدار محترم بازار بورس و سهام، این مطلب از سایت آموزش بورس یک پیشنهاد خرید سهام یا پیشنهاد فروش سهام نیست ………… www.bourse-education.ir

آموزش بورس با سایت آموزش بورس

مطلب پیشنهادی

آموزش بورس

مجمع سالیانه کفش ملی – وملی

مجمع سالیانه وملی  شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی – کفش ملی نماد وملی  تعداد …

دانلود رایگان ویدئو
سرمایه گذاری در بورس و ۶ اصل ضروری آن
 • ابزار کمکی ...
 • پیگیری مداوم ...
 • تنها ریسک بورس چیست؟
 • در بازار بد باید ...
 • در بازار خوب باید ...
 • هدف اصلی و واقعی چیست؟
حسن امیری