آموزش بورس
خانه > آموزش بورس > آموزش بورس – خکمک (۲)

آموزش بورس – خکمک (۲)

شرکت کمک فنر ایندامین سایپا

آموزش بورس این مطلب مربوط به معرفی بیشتر شرکت کمک فنر ایندامین میباشد.

سهامداران خکمک

شرکت سایپا مالک ۶۳ درصد از سهام خکمک میباشد. بدین ترتیب تنها تصمیم گیرنده برای خکمک، شرکت مادر آن یعنی سایپا میباشد. در حال حاضر خکمک دارای ۳۲ میلیارد تومان سرمایه است. بیش از ۲۰ میلیارد تومان از کل سرمایه خکمک متعلق به سایپا میباشد.

به طور طبیعی فعالیت تولیدی در شرکت های قطعه ساز در نیمه دوم افزایش قابل ملاحظه ای وجود دارد. خکمک نیز این افزایش تولید در نیمه دوم سال نسبت به نیمه ابتدایی هر سال را دارد.

آموزش بورس Bourse-education.ir

وضعیت بهای تمام شده خکمک

بیشترین سهم بهای تمام شده در تولیدات خکمک به ترتیب عبارتند از:

  1. مواد مستقیم
  2. سربار
  3. دستمزد

یکی از مهمترین مسایل در بهای تمام شده محصولات خکمک قیمت ارز مصرفی شرکت ایندامین میباشد. سهامداران خکمک باید توجه کنند که قیمت ارز در بودجه اختلافی با قیمت محقق ارز مصرفی دارد یا خیر.

لیست بیشترین اقلام فروش محصولات خکمک :

کمک فنر تیپ ۶۲

کمک فنر تیپ ۶۳

کمک فنر تیپ ۶۵

کمک فنر تیپ ۶۷

کمک فنر تیپ ۷۰

قطعات کمک فنر ۱

قطعات کمک فنر ۲

قطعات کمک فنر ۳

آموزش بورس Bourse-education.ir

انواع کمک فنر تولیدی خکمک

۱- تک تیوبه

۲- دو تیوبه

۳- با مخزن بیرونی

بدانیم:

وظیفه کمک فنر همان گونه که از اسم آن مشخص است، این است که به فنر کمک نماید. فنر در قبال نیروی خارجی تغییر شکل داده و انرژی ذخیره می کند. به محض حذف نیروی خارجی انرژی ذخیره شده را به سرعت آزاد کرده و چند بار ارتعاش میکند تا متعادل شود. اگر به سیستم تعلیق در حال ارتعاش، ارتعاش جدیدی وارد شود دامنه ارتعاشات با هم جمع و تولید رزونانس مینماید. این ارتعاش مضاعف برای سرنشینان بسیار ناراحت کننده میباشد. برای این منظور استفاده از ارتعاش گیر یا کمک فنر برای خودرو ضروری می باشد.

آموزش بورس Bourse-education.ir

سرمایه گذار و سهامدار محترم بازار بورس و سهام، این مطلب از سایت آموزش بورس یک پیشنهاد خرید سهام یا پیشنهاد فروش سهام نیست …….. www.bourse-education.ir

آموزش بورس با سایت آموزش بورس

مطلب پیشنهادی

آموزش بورس

مجمع سالیانه کفش ملی – وملی

مجمع سالیانه وملی  شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی – کفش ملی نماد وملی  تعداد …

دانلود رایگان ویدئو
سرمایه گذاری در بورس و ۶ اصل ضروری آن
  • ابزار کمکی ...
  • پیگیری مداوم ...
  • تنها ریسک بورس چیست؟
  • در بازار بد باید ...
  • در بازار خوب باید ...
  • هدف اصلی و واقعی چیست؟
حسن امیری